Regulamin Film

Zamiarem Dubi jest pokazanie innym, że personalizowane piosenki to świetna zabawa i warto wziąć w niej udział. Jesteśmy małą firmą i możemy pozwolić sobie na skromną promocję. Bez twojej pomocy będzie to niezwykle trudne. Wierzymy, że nasza płyta przynosi dzieciom radość i jest zarazem dla nich źródłem nauki. Chcemy dać szansę poznania naszych piosenek jak największej ilości dzieci. W praktyce przesłane filmy użyjemy do celów promocyjnych. Głównym obszarem tych działań będą reklamy na Facebooku i posty na naszej stronie Facebookowej. Będziemy chronić Twoją tożsamość i o ile sobie nie zażyczysz inaczej, nie będziemy podpisywać przesłanych filmów Twoim nazwiskiem.

1. Wysyłając film przedstawiające twoje dziecko lub inne osoby wyrażasz zgodę na publikację jego wizerunku i oświadczasz, że posiadasz zgodę na publikację wizerunku pozostałych osób znajdujących się na filmie.
2. Dubi ma prawo do wprowadzenia zmian w materiałach multimedialnych.
3. Publikowane filmy będą anonimowo, chyba że zaczyczysz sobie inaczej.
4. Wysyłając film zgadzasz się na nieodpłatne i bezterminowe udzielenie DUBI prawa do nieodpłatnego wykorzystania filmów na stronach internetowych DUBI (w tym konta DUBI na Facebooku,Youtube i innych).
5.Przesyłając film musisz zaakteptować regulamin oraz wpisać wszystkie pola w formularzu. Przesyłasz je dobrowolnie. Aby DUBI mogło przesłać Ci pliki z piosenkami musisz wypełnić je prowidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym.
6. Wszystkim osobom, które prześlą nam nagrania swoich dzieci bawiących się do piosenki DuBI prześlemy kupon rabatowy o wartości 100zł do wykorzystania na www.dubi.com.pl.
7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przesłania albumu w formie mp3 jeśli przesłany film będzie niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Na filmach dzieci powinny być ubrane. Nagranie powinno być w wysokiej jakości (HD)
8.Twórcom szczególnie wyróżniających się filmów prześlemy również album na nośniku CD. W celu ustalenia miejsca wysyłki skontaktujemy się mailowo na adres podany w formularzu.